Design a site like this with WordPress.com
Get started

Շտեմարանից որոշ առաջադրանքներ

  

1.

-8(cos(140°-20°))=-8cos(120°)=-8(-1/2)
-8(-1/2)=4


2.

2.       (3^(x/2)+3^(-x/2))^2=6^2
3^x+2*1+3^-x=36
3^x+3^-x=34

3.
|2√3-4|+ √(3 – 2√3)^2

|4-2√3|+|2√3-3|= 4-2√3+2√3-3=1


4.
log3^5*log5^7=log3^7log3^7*log7^9=log3^9
log3^9=2

1.
(x^2-10x+89)=2^b
x^2-10x+89-2^b=0
D=100-4*1*(89-2^b)=0
D=100-356+2^(2+b)=0
2^(2+b)=256
b=6

2.
D=100-4*1*(89-2^b)>0
D=100-356+2^(2+b)>0
2^(2+b+1)>256
b=6
b+1=7

3.
x^2-10x+89-2^b=0
Արմատների գումարը = 10/1=10

4.
x^2-10x+89-2^b=0
9+30+89=2^b
2^b=128

b=7

1.        
9x/10-500=40
9x/10=540
9x=5400
x=600                                      

2.
500 * x/100=100
500x=10000
x=20%

3.
500 * (8/100)=40
500+40=540

4.
8% (Շահույթը ապրանքի քանակից չի փոխվում)

1.

8(a1+5d)-5(a1+8d)=12
8a1+40d-5a1-40d=12
3a1=12
a1=42.
3a1-2(a1+d)+( a1+2d)=3a1-2a1-2d+ a1+2d=2a1=2*4=8


3.
xn=108
xn=x1*q^(n-1)
108=4*3^(n-1)
3^(n-1)=27
3^(n-1)=3^3
n=4

4.
S4=130
S4=(b1(q^4-1))/(q-1) S=(b1(2/3^4-1))/(2/3-1)

130=(b1(16/81-)1)/(2/3-1)
130=(b1(16/81)-1)/(2/3-1)
130=(b1(-65/81)/((2-3)/3)
130=(b1(-65/81)/(-1/3)
-130/3=-65/81b1
b1=130/3 * -81/65
b1=10530/195=54

1.
f(x) -ի ԹԱԲ x>0
g(x) -ի ԹԱԲ x ∈(-∞;∞)
հատելով կստանանք x>0, իսկ ամենափոքր ամբողջ թիվը կլինի 1-ը


2.
f(1)=1+7+ln*1
ln*1=0
f(1)=8
3.


g`(x)=(3x^2)`=6x
g(x0)=tgα
tgα=0 <=> α=0
OY-ի հետ 90


4.
f’(x)=3x^2+7+lnx 
[1,8]-ում f’(x)>0
փոքրագույն = f(1)=8 

1.
C6^2=6!/(2!*4!)=(5*6)/(1*2)=15
2. 
C5^1 * C6^1=(5!/(1! * 4!)) * (6!/(1!*5!))=5*6=30

Թագավարակի հետևանքները դիագրամի տեսքով

Covid- 19 հիվանդություն որին արդեն սովորել ենք , սակայն առայսոր չենք համակերպվում մահվան դեպքերի հետ։Այս նախագծով կազմել եմ մի դիգրամ ,որում համեմատել եմ վերջին երեք ամսվա մահվան դեպքերը Հայաստաում և Կիպրոսում։

Իմ դասավանդողների տարիքը դիագրամի տեսքով

Ի սկզբանե նախագիծն իրենից ենթադրում էր կազմել դիագրամ ըստ ուսուցիչների դասավանդման տարիների։Աշխատանքի ընթացքում հասկացա , որ ավելի հետաքրքրված եմ թե որ տարիքային խումբն է գերակշռում դասավանդողների շրջանում և ահա հետազոտմանս արդյունքը։

Դիագրամը կազմված է ըստ տարիքային խմբերի (20-30,30-50,50-60) և սեռի :Այդյունքում միջին տարիքային խումբը գերակշռում է։Դասավանդողների հիմնական մասը կանայք են։

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑