Կենսոլորտի պահպանումը

>Ի՞նչ դեր ունեն կենսաբանական ռեսուրսները:

Բնության մեջ յուրաքանչյուր կենդանի օրգանիզմ ունի իր դերը և իր նշանակությունը տվյալ էկոհամակարգի մեջ:Կենսաբանական ռեսուրսները` բույսերը և կենդանիները արտադրամիջոց են, բնական ռեսուրսներ որոնք օգտագործվում են արդյունաբերության մեջ: Կենսաբանական ռեսուրսները հիմնականում օգտագործվում են սննդի, կաշվի և մորթեղենի արտադրության մեջ, կան կենդանատեսակներ, որոնցով կազմակերպվում է դեղագրծության արտադրություն, իսկ որոշ կենդանատեսակներից (օրինակ` փղոսկրից) պատրաստում են զարդեր, որոնք բավականին թանկ արժեն: Կան կենդանատեսակներ որոնք չեն օգատործվում արդյունաբերության մեջ, բայց պակաս կարևոր նշանակություն չունեն բնության համար: Նրանք ունեն էկոլոգիական նշանակություն, օրինակ որոշ տեսակի միջատները բնության մեջ փոշոտում են իրականացնում:Հայաստանի կենսաբանական ռեսուրսները ներառում է օդային, ցամաքային և ջրային էկոհամակարգերի կենդանի օրգանիզմների տարատեսակությունը, որը ներառում Է ներտեսակային, միջտեսակային և էկոհամակարգերի բազմազանությունը։ Կենսաբանական բազմազանությունը հասարակության կենսագործունեության, հարատևության և սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմքն է։

>Ինչպես են փոխազդում բույսերն ու կենդանիները աշխարհագրական թաղանթի մյուս ոլորտների հետ: Բերեք օրինակներ: 

Բնության մեջ ամեն ինչ փոխկապակցված է։ Միասին կազմում են շղթա։Կենսաբանական ռեսուրսների փոխազդեցության լավագույն դրսևորումը սննդային շղթան է: Օրինակ. մարդը սնվում տարբեր կենդանատեսակներով, որոնք իրենց հերթից սնվում են բույսերով: Բույսերը և կենդանիները փոխազդում են ջրոլորտի հետ, որովհետև ջուրը անհրաժեշտ է նրանց կյանքի համար: Բույսերը կատարում են ֆոտոսինթեզ` շնչում են ածխաթթու գազ և արտաշնչում թթվածին: Կենսոլորտը փոխազդում է նաև մարդոլորտի հետ:Խորը և բազմակողմանի է օրգանիզմների ազդեցությունը քարոլորտի վերին շերտը կազմող երկրակեղևի վրա: Երկրակեղևի տարբեր խորություններում օրգանիզմների մնացորդներից առաջանում են մի շարք օրգանական նստվածքային ապարներ՝ նավթ, բնական գազ, ածուխ և այլն: Հսկայական է նաև օրգանիզմների դերը հողառաջացման պրոցեսում:

>Ի՞նչ միջոցառումներ է անհրաժեշտ բուսական և կենդանական ռեսուրսները պահպանելու համար: Որոնք է հնարավոր կիրառել ՀՀ-ում: 

Կենդանական ռեսուրսները պահպանելու համար գլխավորը որսի կարգավորումն է: Այսինքն պետք է որսը կատարվի հատուկ կանոնակարգով, որոշակի քանակ սահմանվի հատուկ վայրերում, հատուկ կենդանիների համար, և շատ դեպքերում էլ արգելվի: 

Կենդանական աշխարհի պահպանման այլ եղանակ է արգելոցների ստեղծումը, և վերացող տեսակներին դասվող կենդանիների համար, կենսաբազմազանության նպաստող բնակավայրի ստեղծումը, որը նույնպես կարելի է կիրառել ՀՀ-ում:

>Ի՞նչ  է կլիմայավարժեցումը: Բերել օրինակներ, նշեք բացասական ու դրական կողմերը: 


Երկիր մոլորակի վրա կենդանիներն ու բույսերը տեղաբաշխված են տարբեր գոտիներում՝ ըստ իրենց գոյատևման պայամաններից ու հարմարություններից: Գրեթե բոլորի պարագայում առաջին գործոնը տվյալ տեղանքի կլիմայական պայմաններն են: 

Բառը հենց իրենից հուշում է, որ դա այն գործընթացն է, երբ բույսերն ու կենդանիները արհեստական կերպով՝ մարդու միջամտությամբ վարժվում են նոր կլիմայական պայմանների: Կլիմայավարժեցումը, որպես այդպիսին ունի մի բացասական կողմ, որը կարող է լուրջ հետևանքների հանգեցնել: Դա տեսակի ոչնչացումն է: Կլիմայավարժեցման հետևանքով կենդանիները փոխում են իրենց բնական ձևը, տեսքը և որոշ հատկություններ։ Օրինակ դառնում են  իրենց բնական  չափից  ավելի մեծ, կամ փոքր:

Դրական կողմն այն է, որ վերաբնակեցման շնորհիվ հնարավոր է վերականգնել ոչնչացման եզրին հասած մի շարք կենդանիների քանակը, իսկ որոշ կենդանիներ փրկել իսպառ ոչնչացումից:

Ոչնչացման եզրին գտնվող բույս

Պույա Ռայմոնդա

Պույյա Ռայմոնդը բրոմելիադ ընտանիքի ամենամեծ բույսն է և առանձնանում է մինչև 10 մ բարձրության հանսովոր ծաղկաբույսերով։

Տարածումը

Հանդիպում է Պերուի և Բոլիվիայի տարածքներում,ինչպես նաև Անդե լեռներում։

Բուսաբանական նկարագրություն

Տերևները սրված են, աճում են խիտ խմբերով: Փշերը, որոնք ծառայում են որպես պաշտպանություն կենդանիներից, տեղադրվում են տերևների մեջ:Մինչև 10 մ բարձրություն ունեցող բույսը ունի ավելի քան 8 հազար սպիտակավուն-կանաչ ծաղիկներ; ծաղկող ծաղիկները դառնում են մանուշակագույն: Բույսը սկսում է ծաղկել միայն կյանքի 80-150 տարվա ընթացքում։Տեսակը աճում է 3000–4800 մ բարձրությունների վրա, որտեղ այն սովորաբար շատ ցուրտ է, իսկ հողերը չորև քարքարոտ են: Այնուամենայնիվ, լավ է հարմարվում աճին նման անբարենպաստ պայմաններում։ Դրա հյութերը պարունակում են հատուկ քիմիական նյութեր, որոնք գործում են որպես հակասառեցում, ինչը թույլ է տալիս նրան գոյատևել ջերմաստիճանի զգալի փոփոխությունների դեպքում օրվա տարբեր ժամանակներում:

Նշանակություն

Միջուկը երբեմն տեղացիների կողմից հավաքվում է անասնապահության համար: Ծառերի մասերը օգտագործվում են կահույքի և վառելիքի արտադրության համար: Բոլիվիայի որոշ գյուղերում տերևները օգտագործվում են խոչընդոտներ սահմանելու համար. Պերուում տերևները ժամանակ առ ժամանակ օգտագործվում են տների պատերը անձրևից պաշտպանելու համար :

Որոշ բնակավայրերում աճեցվում է որպես դեկորատիվ բույս։

Բնության պահպանման միջազգային միության համաձայն ՝ տեսակը համարվում է վտանգված :

Պերուում պահպանվում է պետական մակարդակով։

Երկնագույն Առա ,Ոչնչացված տեսակ

Կապույտ Առան թռչուն է ,թութակի ընտանիքց: Տեսակի միակ ներկայացուցիչն է։

Նկարագրություն

Մարմնի երկարությունը 55-57 սմ,քաշը 400 գ.,փետրածածկույթը մուգ կապույտ է: Գլուխը բաց մոխրագույն է: Կրծքավանդակը և փորը ծովի ալիքի գույներն են: Առջեւի տարածքը զուրկ է փետրածածկույթից (կտուցից մինչեւ աչքեր), մուգ մոխրագույն: Ճակատը և ականջները ավելի բաց են, քան գլխի հիմնական գույնը: Թևերն ու պոչը մուգ կապույտ են: Կտուցըը սև է: Աչքերը դեղնավուն են: Թաթերը մոխրագույն են:

Տարածում

Այն ապրում էր Բրազիլիայում (Պառնաիբա և Սան Ֆրանցիսկո գետերի միջև):

Այս տեսակը այլևս չի հանդիպել վայրի բնության մեջ, վայրի բնության մեջ ապրող վերջին առանձնյակը անհետացել է 2000 թվականին: Դրանից առաջ `90-ականների կեսերին, փորձեր էին արվում մասնավոր հավաքածուից էգի ներգրավումը, բայց այս թռչունը մահացավ: Անհետացման պատճառը. Գրավումը, աֆրիկյան մեղուները, որոնք զբաղեցնում էին այս վայրում բույնի համար հարմար բոլորը վայրերը, ինչպես նաև սիրված Tabebuia caraiba ծառերի հատումներ: Այս թռչունները բնութագրվում էին տարիներ շարունակ նույն թռիչքային ուղու օգտագործմամբ, ինչը հեշտացնում էր որսագողերի աշխատանքը: Հուսով ենք, որ վայրի բնության մեջ այդ թռչունների մի փոքր բնակություն չի հայտնաբերվել մարդկանց կողմից, հակառակ դեպքում մասնավոր հավաքածուներում պահվող թռչունները շարունակում են մնալ այս տեսակների միակ հույսը: Բարեբախտաբար, կապույտ առաները բավականին լավ են բուծվում գերության մեջ: Ըստ հայտարարված տվյալների ՝ 20-րդ դարի վերջին մասնավոր հավաքածուներում բնակվում էր մոտ 70 առանձնյակ: Այնուամենայնիվ, այդ թռչունների մեծ մասը սերունդ չթողնելու վտանգ ունի, քանի որ անհատները կարող են լինել շատ մոտ ազգականներ: Այժմ կա ծրագիր ՝ ձագուկները վայրի բնություն մտցնելու և որսագողերից պաշտպանելու համար:

Այս 70 թռչուններից միայն 9-ն են ընդգրկված աշխատանքային խմբերի ծրագրերում, բարեբախտաբար, այդ թռչունները ներկայացնում են գենետիկական բազմազանության 90% -ը, որը առկա է ամբողջ թռչնաբուծության մեջ: Բացի այդ, հույս կա, որ աշխատանքային խմբին կմիանան նաև այլ թռչունների տերեր, ինչը կբարձրացնի տեսակների վերականգնման ծրագրերում ներգրավված բնակչության մեծությունը:

2004 թ.-ին Լորոյի այգում նրան հաջողվեց մի զույգ նման թռչունների ձեռք բերել և ապահով աճեցնել այն:

2007 թվականի տվյալներով, մասնավոր հավաքածուներում 90 թռչուն կար:

Ըստ 2010 թվականի տվյալների, մասնավոր հավաքածուներում եղել է 105 թռչուն:

2014 թվականի տվյալների համաձայն, օրնիտոլոգներին հաջողվում է պահպանել տեսակը, բայց դանդաղ: Մոտ 500-400 թռչուններ:

Ոսկե Լանգուր «Կարմիր գիրք»

Ոսկե Լանգուրը կապիկների ընտանիքի պրիմատներ տեսակից է:

Նկարագրություն

Ոսկե լանգուրի մարմնի երկարությունը 49-ից 72 սանտիմետր է, իսկ պոչի երկարությունը 71-ից 94 սանտիմետր է: Մարմնի քաշը 9,5-ից 12 կգ է: Վերարկուի գույնը տատանվում է կրեմից մինչև ոսկե դեղին, ձմռանը ձեռք բերելով կարմրավուն երանգ: Մուգ դեմքը սահմանափակվում է երկար մազերով ՝ ձևավորելով մարմնի վերին մասում սուրված մազերի փունջ, որը բնորոշ է տեսակի ներկայացուցիչներին:

Տարածում

Տեսակը տարածված է Հնդկաստանի արևմտյան Ասամ նահանգում, ինչպես նաև Բութանում: Տեսակների բնակավայրը արևադարձային անտառներ են:

Ապրելակերպ

Պրիմատները վարում են ցերեկային, ծառային ապրելակերպ, հիմնականում ապրում են անտառի վերին մասերում: Ապրում են 2-ից 12 կենդանիների խմբերումում, որոնք բաղկացած են մեկ կամ երկու արուներից, մի քանի էգերիցն և նրանց համատեղ սերունդից: Անհատական խմբերի տարածքների որոշակի հատվածներ կարող են համընկնել:

Պահպանման կարգավիճակը

Տեսակի ապրելու տարածքները ունեն խճանկարային բնույթ և զգալիորեն քչացել են ,անտառահատման հետևանքով։Հիմական սպառնալիքը տեսակի գոյատևման տարածքների ոչնչացումն է։. Ներկայումս որոշ բնակավայրեր պահպանված են Հնդկաստանում (օրինակ ՝ Մանասի ազգային պարկ, Կազիրանգա ազգային պարկ) և Բութանում (օրինակ ՝ Մանասի ազգային պարկ, Ֆիբսուի արգելավայր): IUCN- ը տեսակների բնութագրում է որպես վտանգված:

Ջրի օգտագործումը

Կյանք գոյություն ունի միայն այնտեղ, որտեղ ջուր կա։ Բույսերը հողից յուրացնում են ջուրը և նրա մեջ լուծված նյութերը։ Ջրի միջոցով կենդանի օրգանիզմներից հեռանում են ոչ պիտանի նյութերը։ Ջրային կենդանիները ջրի միջոցով ստանում են նաև ցամաքում գտնվող իրենց անհրաժեշտ նյութերը։

 Ջուրը բնության ամենատարածված նյութն է, բնության մեջ հանդիպում է պինդ, հեղուկ, գազային վիճակներում։ Կազմում է կենդանի օրգանիզմների բաղադրության 2/3 մասը։

Ամեն օր մենք օգտագործում ենք ահռելի քանակով ջուր։

Ես հաշվեցի թե որքան ջուր եմ ծախսում ես , և ահա արդյունքը.

Օրական ես ծախսում եմ մոտ 4830 լիտր ջուր սնվելու համար ։Անձնական հիգիենայի վրա ծախսվում է 200 լիտր ։Օրվա ընթացքում խմում եմ մոտ 2-3 լիտր։

Արդյունքում օրական ծախսում եմ մոտ 5033 լիտր ջուր։

Ամսվա միջինը հաշվելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ,որ ամսեկան օգտագործում եմ 20 և ավելի թուղթ,գնում եմ նոր հագուստ ,օգտագործում եմ տնտեսական իրեր ,2 և ավելի կգ շաքարավազ ,ուտում եմ շոկոլադ ։Անձնակն հիգիենան կազմում է մոտ 6000,խմում եմ մոտ 75 լիտր ջուր ։Ամսվա կտրվածքով ես օգտագործում եմ մոտ 248000 լիտր ջուր։

Իսկ տարեկան ծախսված ջուրը կազմում է մի ահռելի թիվ՝ 2976000 լիտր , ինչը մտածելու առիթ է հանդիսանում ։

Արդյո՞ք հնարավոր է փոքրացնել այդ թիվը։

Էներգիա

  1. Համեմատել հիմանական վառելիքային ռեսուրսները (նավթ, բնական գազ, ածուխ): Դիտարկելով դրանք տնտեսական, ռեսուրսապահովության և էկոլոգիական տեսանկյուններից:
  2. Համեմատել էլեկտրաէներգիա ստացման ավանդական և այլընտրանքային աղբյուրները, առանձնացնելով դրանց դրական և բացասական կողմերը:  

1) 1. Ածուխ և գազ:Ինչպես ածուխը նաև գազը հանվում է ընդերքից։ Այս դեպքում գազը հանելը ավելի հեշտ է:Գազը ընդերքից հանելու համար այդքանել հսկայական տարածքներ չեն ոչնչանում ինչքան ածուխը հանելիս:Ածուխ հանելու համար հեկտարներով տարածքներ են ոչնչանում ,հաշվի չառնելով բնությանը հասցրած վնասը:Գազը տեղափոխելու համար մեզ անհրաժեշտ են հսկայակն քանակությամբ խողովակներ,իսկ ածուխը տեղափոխելու համար մեզ ընդհամենը անհրաժեշտ է տեղափոխող տրանսպորտ:Եթե վթար լինի , գազը ավելի շատ վնաս կտա քան ածուխը:

2.Նավթ և գազ:Ինչպես նավթը այնպես էլ գազը հանվում է ընդերքից:Նավթի համեմատ գազը ավելի հեշտ է հանել:Երկու դեպքում էլ այդքան հսկայական տարածքներ չեն զբաղեցվնում:Նաև նշեմ,որ եկուսնել շատ վտանգավոր են:Նավթը և գազը տեղափոխվելը շատ վտանգավոր է:Նավթը տեղափոխվում է նավով իսկ գազը խողովակներով:Եթե նավթ տանող նավը վթարի ենթարկվի ,ապա դա կենդանական և բուսական աշխարհի վերջը կլինի:Նաև մեծ վնաս կունենանք եթե գազ տանող խողովակը վնասվի:

3.Նավթ և ածուխ:Նավթը հանում են ըներքից,ինչպես նաև ածուխն են հանում ընդերքից:Նավթը հանելը ավելի դժվար է ,բայց դա չի նշանակում,որ վնասը քիչ է:Նավթ հանելու համար այդքան էլ մեծ տարածք պետք չէ ,բայց ածուխ հանելու համար հսկայական տարաքներ են ոչնչացնում:Նավթը տեղափոխելը ավելի դժվար է և ավելի վնասակար քան ածուխը:Նավթը տեղափոխում են նավերով,իսկ ածուխը գնացքով:Եթե ածուխ տեղափոխող գնացքը վրաերթի ենթարկվի այդքան ել աղետալի չի լինի,իսկ եթե նավթ տանող նավը վրաերթի ենթարկվի այդ դեպքում մեծ աղետ կլինի:Աղետը այն կլինի,որ կենդանական և բուսական աշխարհը կվոչնչանա:

2)Հայաստանում առկա վառելիքաէներգետիկ հանքահումքային ռեսուրսները չեն կարող էներգետիկայի զարգացման համար էական նշանակություն ունենալ, իսկ հիդրոէներգետիկ ռեսուրսները թեև արդեն կարևոր դեր են խաղում էլեկտրաէներգիայի ստացման կառուցվածքում, սակայն դրանց հնարավորությունները նույնպես անսահմանափակ չեն և հեռանկարում ընդարձակվելու զգալի ներուժ չունեն:

Դիտարկենք հողմային և արևային  ռեսուրսների զարգացման հեռանկարները Հայաստանում, ինչպես նաև դրանց կիրառելիության տեխնիկական, բնապահպանական և տնտեսական ասպեկտները:

 Հայաստանում ատոմակայանի, ՋԷԿ-երի և հիդրոէլեկտրակայանների գործունեության հետ աստիճանաբար պետք է մեծացնել էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների համակարգված ներդնումը և կիրառումը: Բնական ռեսուրսների այդ տեսակների (հողմային և արևային) առատ և ընդգրկուն լինելը  մեր երկրի առավելությունն է: Հողմաէներգետիկայի ոլորտը Հայաստանում այլընտրանքային էներգիայի զարգացման ամենահեռանկարային ուղղությունն է:

   Արևային ռեսուրսի զարգացման հեռանկարը Հայաստանում: 

Մեր երկրում բնական ռեսուրսի այդ տեսակի՝ արևայինէներգետիկայի զարգացման համար արգելակող հիմնական խոչընդոտներն են անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները և այդ ոլորտում գիտելիքների և փորձի բացակայությունը:

Մթնոլորտ

Մթնոլորտը անտեսանելի շերտ է , որը տարածված է ամբողջ Երկիր մոլորակով։ Այն իր մեջ պարունակում է թթվածին , որը մենք շնչում ենք, և եթե դա չլինի Երկիր մոլորակի վրա կյանք չի լինի։

Ինչպիսի՞ օդ ենք մենք շնչում :

Օդը բնական գազերի խառնուրդ է ։ Այն երկար և առողջ կյանքի համար գործոններից է ։ Օդ հարկավոր է յուրաքանչյուր կենդանի օրգանիզմին։

Ցավոք սրտի , մենք այսօր շնչում ենք աղտոտված օդ։ 

Օդի աղտոտման աղբյուրներն են ՝ ջերմային էլեկտրակայաններ և ջեռուցման կայաններ, տրանսպորտային միջոցները, քիմիական արտադրությունները։

Բնական աղետները նույնպես ազդում են օդի աղտոտմանը: Հրաբխային ժայթքումները, անտառային հրդեհները ։

Օդի որակը մեր օրերում տարբեր վայրերում կամ տարբեր երկրներում տարբեր է: Մի երկրում  օդը մաքուր է քանի որ այնտեղ տնտեսությունը թերի է զարգացած, գործարանները, ավտոմեքենաները, դեռ չեն հասցրել աղտոտել օդը: Հայաստանում օդը բավականին աղտոտված է, քանի որ շատ են մեքենաները և գործարանները։

Ի՞նչն է աղտոտում մեր միջավայրի մթնոլորտը: 

Աշխարհում կան մթնոլորտը աղտոտող հսկայական նյութեր: Այս նյութերը արտադրվում են և՛ մարդու կողմից, և՛ բնության: 

Օրինակ գործարանները , արդյունաբերական ձեռնարկությունները, որոնցից հսկայական քանակությամբ գազեր են լցվում օդ, շատ քիմիական թափոններ լցնում են գետերի և լճերի մեջ, կատարվում են մեծ քանակությամբ անտառահատումներ , շահագործվում են հանքեր։Միջավայրի մթնոլորտը աղտոտում է ածխաթթու գազը, մեքենաների արտաթորած գազերը, քիմիական նյութերի թունավոր ազդեցությունը, գործարանների արտաթորած թունավոր գազերը։

Ինչպե՞ս է ազդում աղտոտված մթնոլոտը ձեր առողջության վրա, բերել օրինակներ: 

Աղտոտումից տառապում են մարդիկ ։ Շրջակա միջավայրի աղտոտումը ազդում է առողջության վրա։Աղտոտված մթնոլորտից կարող է առաջանալ թթվածնային քաղց, շնչառական հիվանդություններ, թունավորումներ,քաղցկեղ, ալերգիաներ և հսկայական քանակությամբ այլ հիվանդություններ:

Ինչպե՞ս պահպանենք մթնոլորտը աղտոտումից:

Մախ մարդիկ պետք է հասկանան, որ մոլորակը բոլորի ընդհանուր տունն է , որը պետք է չաղտոտել , չչարաշահել ,ապա փորձել վերացնել մթնոլորտը շատ աղտոտող մեքենաները, վերահսկենք գործարանների գործունեությունը։

Ինչպիսի՞ փոփոխություններ տեղի կունենան ՀՀ-ում կլիմայի գլոբալ տաքացման հետևանքով:

Հայաստանը գլոբալ տաքացման առումով խոցելի տարածք է: Երկրում ջերմաստիճանի բարձրացումն արդեն գերազանցում է երկրագնդի միջին ցուցանիշները, իսկ գլոբալ տաքացման հետևանքով կկրճատվի բերքը,ավանդական մրգերի ՝ ծիրանի , նռան , խաղողի փոխարեն, կաճեն արևդարձային մրգեր ՝ մանգո, նարինջ և այլն, այն կազդի մարդկանց առողջության վրա, ավելի հաճախ կայրվեն անտառներ։Անձրևների քչացում, երաշտ, ջերմոցային էֆեկտ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները կթափանցեն մթնոլորտով։

Օգտվել եմ արխիվի աշխատանքներից ։

Իմ միջավայրը

Ես ապրում եմ Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքում։Այն միջավայրը որում ապրում եմ ես բնավ հաճելի չէ։Համայնքն աղտոտված է ,աղբի քանակությունն շատ է,ինչի հետևանքով տարածվում է տհաճ հոտ։Տարածքը կանաչապատ է ,սակայն ոչ բավարար քանակությամբ ։Շատ են թափառական կենդանիները,որոնք նպաստում են աղտոտմանը ,ինչպես նաև կարող են վտանգավոր լինել։

Համայնքի մեծ խնդիրներից է նաև աղտոտված օդը։Մալաթիա Սեբաստիայում շմոլ գազի, ազոտի մոնոքսիդի արտանետումների գերազանցումներն աղետալի վիճակ են ստեղծել մարդկանց առողջության համար: Արտանետումների աղբյուրը շրջանում գործող ձեռնարկություններն են:նԱյստեղ արտանետվող վնասակար նյութերի ընդհանուր քանակը 2012թ. տարեկան կտրվածքով կազմել է 518.35 տոննա, փոշունը` 10.19 տոննա, ազոտի մոնօքսիդինը (NO)` 15.56 տոննա, շմոլ գազինը (CO)` 55.67 տոննա, ծծմբի երկօքսիդինը (SO2)` 0.25 տոննա:

Ինչպե՞ս բարելավել մեր միջավայրը։

Կանաչապատման խնդիրը լուծելու համար ,կարելի է ավելացնել զբոսայգիների քանակը,կամ ավելի լավ խնամել առկա զբոսայգիները ։Այգիները կարելի է կառուցել ավիրված կամ լքված կառույցների փոխարեն։

Անտուն կենդանիների խնդիրը պահանջում է ավելի լուրջ մոտեցում։Անհրաժեշտ է կառուցել ապաստարաններ և խնամել կենդանիներին ,հոգ տանել ,կերակրել և պատսպարել ցրտից։

Կարծում եմ աղտոտման խնդրին միանշանակ լուծում տալ անհնար է ,քանի որ նախ պետք է փոխել մարդկան մտածելակերպը։Մարդկանց հորդորել և ոգևորել,օրինակ ծառայել ,որպեսզի մաքուր պահեն իրենց քաղաքը։

Օգտվել եմ ՝https://ecolur.org/hy/an/yerevanmalatia-sebastia/67/։

Create a website or blog at WordPress.com Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы