Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայրենին պատմության մեջ

1․ Ինչու՞ 4-րդ դարի վերջում հրատապ խնդիր դարձավ մայրենի գիր ու գրականություն ունենալու հարցը։
Մայրենի գիրն ու գրականությունը զարգանում էր ուրիշ պետություններում և հայ ժողովուրդը ճանաչեց նրա անհրաժեշտությունը, իսկ խնդիր դարձավ նրա պատճառով, որ հայերը չէին ուզում կորցնել իրենց պաշտամունքն ու պատիվը։

2․ Հիմնավորե՛ք, որ 5-րդ դարը հայ մշակույթի Ոսկեդարի շրջան էր։
Հայ մշակույթը բխում էր գրականությունով և պատմագրությամբ, ամեն ինչ սկսվեց Ագաթանգեղոսից, հետևցին Փարպեցին, Եղիշեն,Բուզանդը և Խորենացին։ Գրիգոր Լուսավորիչը մեծ դեր է խաղացել Ագաթանգեղոսի երկի մեջ։ Հարկ է նաև նշել Մեսրոպ Մաշտոցին, Սահակ Պարթևին և Դավիթ Անհաղթին։

3․ Ներկայացրե՛ք 10-14-րդ դարերի կրթական համակարգը։ Համեմատե՛ք այն ներկայիս Հայաստանի կրթական համակարգի հետ․ի՞նչը կուզեիք վերականգնել այսօր
Այդ ժամանակահատվածում գոյություն ունեին երկու տիպի դպրոցներ տարրական և բարձր կարգի։
Տարական դպրոցները բաժանվում էին երկւ կարգի- հասարակական, մասնավոր։
Հասարակական դպրոցները պահպանում էին եկեղեցու և պետության կարգերն ու միջոցները, իսկ մասնավոր դպրոցները կարելի է ասել նույնն էին ինչ-որ այսոր են։Նաև գոյություն ունեին վարդապետարաններ որոնքն ավարտելուց հետո ուսանողները ստանում էին վարդապետական աստիճան/դիպլոմ։ Օրինակ Մխիթար Գոշը ավարտել է մի այդպիսի վարդապետարան, հենց գոշավանքինը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: