Design a site like this with WordPress.com
Get started

Արտաշես Ա բարեփոխումները

1. Ներկայացրե՛ք Արտաշես 1-ինի բարեփոխումները՝

-ռազմական և վարչական
Արտաշես Ա-ն երկիրը բաժանել է 120 գավառների/մարզերի, գավառները կառավարվել են ստրատեգոսների կողմից, նա զարգացրել է բանակը և բաժանել այն 4 բաժնի։Նա է եղել այն գերիշխանը ով որ զարգացրել է գիտությունը, արվեստը և տնտեսությունը։ 
ԵՎ Իհարկե հիմնել Արտաշատը։

-հողային.
Արտաշես Ա-ն առաջինը կատարել է հողային բարենորոգումներ կապված մասնական սեփականությունը զարգացման հետ,զբաղվել է հողատերերի կոնֆլիկտները մեղմելով։Մեծ հայքին միացրել է Փայտակարանը նաև Ուրմիա լճի արևմտյան ափերը,գրավել և միացրել Կարնո երկրամասը։ Բարենորոգմների շարան է կատարել լճերի, գետերի․ կարճ ասաց նավարկության վերաբերյալ։


2. Ներկայացրե՛ք Մեծ Հայքի պետական կարգը Արշակունիների օրոք: Համեմատե՛ք այն ՀՀ ներկայիս պետական կարգի հետ։

Մեծ Հայքի օրոք պետական կարգը տարբերվել է այսօրվա կարգից, կառավարել է թագավորը, ունեցել է անսահմանափակ իրավունք։ Այս պահին պետության կառավարիչները չունեն այդ անսահմանափակ իրավունքը։ 
Կարճ ասած մեր հանրապետությունը այս պահին կիսանախագահական է իսկ այն ժամանակ միապետություն էր։ Այսօր “իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին” և հիմա ժողովրդի խոսքը ավելի կարևոր է քան այն ժամանակ։


3. Ներկայացրե՛ք Վանի թագավորությունում կիրառված գրային համակարգերը 
Մեհենագրեր, բաղկացած են 300 հիերոգլիֆներից, նրանք գրվել են աջից ձաղ և վերից վար․
Օգտագործվել է սեպագիր համակարգեր, սկսած մ․թ․ա․ 855թ․ ավելի կոնկրետ ասված օգտագործվել են ասորեստանյա սեպագրերը։
Իշպուինի արքայի օրոք ստեղծվել է ինքնատիպ սեպագրերի համակարգ, գրվել է ձախից աջ, եղել է կազմված մոտ 200 նշանից։

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑