Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նայիրի – բառարանների ցանկ

Ուսումնասիրեցի Նայիրի վեբ էջի բառարանների վիթխարի ցանկը,որոշ ժանանակթերթելուց հետո որոշեցի այցելեմ արական անձանունների բառարանը ,թեեվ իմ անվանիմաստը միանգամից կարելի է ընկալել, բայց դե միևնույն է հետաքրքիր էր, թե ի՞նչ էրգրված կոնկրետ հենց այդ բառարանում: Իմ հետաքրքրասիրության պատճառով ծիծաղսեկավ, դեմքիս ժպիտ ձևակերպվեց, բառարանում գրված էր “ոչ-ստրուկ” 
Դե իհարկե նաև ստուգեցի բարեկամների և ընկերների անուններ։
Հիշեցի որ ցանկը ուսումնասիրելուց նկատել էի Հայոց ազգանունների բառարան, կարծում եմ,որ ազգանուների մասին տեղեկությունը ավելի հետաքրքիր է և այդպատճառով այդ պահին միանգամից սեղմեցի ազգանունների բառարանի հղումիվրա,որպեսզի իհարկե ստուգեմ իմ ազգանունը։ 
Ըստ երևույթին Կարապետյան ազգանունը առաջացել է կարապետ բառից։ Կարապետըթագավորից առաջ ընկնողն է, նա ով թագավորի ճանապարհն է հարթում՝ միևնույնժամանակ մնալով առաջնորդը։

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑