Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ճգնաժամ․ ճգնաժամի տեսակները

Ճգնաժամ հասկացությունը

Ճգնաժամը ցանկացած իրադարձություն կամ ժամանակաշրջան է, որը կհանգեցնի կամ կարող է հանգեցնել անկայուն և վտանգավոր իրավիճակի, որն ազդում է անհատի, խմբի կամ ամբողջ հասարակության վրա: Ճգնաժամերը մարդու կամ բնապահպանական գործերի բացասական փոփոխություններն են, հատկապես, երբ դրանք տեղի են ունենում կտրուկ կամ առանց նախազգուշացման: Ավելի հեշտ ասած՝ ճգնաժամը փորձարկման ժամանակ է կամ արտակարգ իրավիճակ:

Վենետը պնդում է, որ «ճգնաժամը վերափոխման գործընթաց է, որտեղ հին համակարգը այլևս հնարավոր չէ պահպանել»:

Ճգնաժամի տեսակները

Ներքաղաքական ճգնաժամ

Ներքաղաքական ճգնաժամը իրավիճակ է մի պետության մեջ, որը զարգացել է քաղաքական ուժերի (կուսակցությունների) միջև համաձայնեցված գործողությունների անհնարինության պատճառով, ինչը հանգեցնում է բոլոր օրենսդրական գործընթացների բարդացմանը և պետական ​​իշխանության թուլացմանը:

Տնտեսական ճգնաժամ

Տնտեսական ճգնաժամը բնութագրվում է արտադրության կտրուկ և զգալի անկմամբ։ Տնտեսական ճգնաժամի հետևանքն է իրական համախառն արտադրանքի նվազումը, զանգվածային սնանկությունները և գործազրկությունը, բնակչության կենսամակարդակի նվազումը։

Կա նաև էներգետիկ ճգնաժամ, որի ժամանակ առկա էներգետիկ պաշարները սուղ են դառնում, և դրանից բխում են բացասական տնտեսական և սոցիալական հետևանքները: Երբ տարածաշրջանում ջրի խիստ պակաս կա, խոսվում է նաև ջրի ճգնաժամի մասին:

Կրոնական ճգնաժամ

Կրոնական ճգնաժամը նշանակում է սեփական համոզմունքների վերաբերյալ ներքին կասկածի (բախման) վիճակ: Կրոնական ճգնաժամից դուրս գալը կարող է ներառել ինչպես որոշակի համոզմունքների հաստատում, այնպես էլ մերժում:

Մշակութային ճգնաժամ

Մշակութային ճգնաժամերն առաջանում են, երբ փոխանցված ավանդույթը, ներառյալ ժողովրդական ուղիներն ու բարքերը և կրոնական հավատալիքները, այլևս չեն համապատասխանում առօրյա կյանքի ավելի աշխարհիկ հետաքրքրություններին և գործելակերպին:

Սոցիալական ժգնաժամ

Սոցիալական ճգնաժամը վերաբերում է աղետներից բխող միջադեպերին, որոնք վտանգում են բնականոն սոցիալական կարգը և հասարակական անվտանգությունը՝ առաջացնելով սոցիալական գործունեության մեխանիզմի դիսֆունկցիա:

Ֆինանսական ժգնաժամ

Ֆինանսական ճգնաժամը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ կազմակերպությունը տուժում է հսկայական գումարների կորստից: Ֆինանսական խնդիրները, ինչպիսիք են սնանկությունը, եկամուտների կորուստները, գնաճը կամ շուկայում տենդենցի կտրուկ փոփոխությունը, կարող են ֆինանսական ճգնաժամ առաջացնել կազմակերպության մեջ: Ֆինանսական ճգնաժամը կարող է տեղի ունենալ ցանկացած կազմակերպությունում: Ճգնաժամի այս տեսակը շատ բարդ և վնասակար է ամբողջ կազմակերպության համար: Հաճախորդները կարող են կորցնել իրենց վստահությունը, եթե ֆինանսական ճգնաժամը չկարգավորվի ուշադիր և արագ:

One thought on “Ճգնաժամ․ ճգնաժամի տեսակները

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: