Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հազարումի եկեղեցիների քաղաք՝ Անին

Անին հիմնադրվել է Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգում` Ախուրյան և Անի  գետերի միջև:Անին այսօր գտնվում է Թուրքիայի Կարս նահանգում` Ախուրյան գետի աջ ափին, 1500մ բարձրության եռանկյունաձև հրվանդանի վրա: Անին իր անունը ստացել է Բարձր Հայքի Դարանաղի գավառի Անի բերդաքաղաքից, որը հեթանոս հայերի կրոնական կենտրոնն էր և հեթանոսական շրջանում հռչակավոր էր Արամազդ աստծո մեհյանով և թագավորների գերեզմաններով: Անի ամրոցը պատկանում էր Շիրակի և Արշարունիքի տեր Կամսարական  իշխանական տանը: 

Անիի մասին առաջին հիշատակումները ստացել ենք V դարում (Եղիշե, Ղազար Փարպեցի):

961 թ-ին Աշոտ III-րդ Ողորմած Բագրատունին Կարսից տեղափոխվել է Անի և այն հռչակել Հայաստանի նոր մայրաքաղաք:Անին մեծ զարգացում է ապրել Գագիկ առաջին թագավորի օրոք (989–1020 թթ.): 

Վերջինիս սահմաններում ընդգրկված էին Հայկական լեռնաշխարհի գրեթե բոլոր գավառները՝ Սևանա, Վանա և Ուրմիո լճերի միջև։Ծաղկուն շրջանում քաղաքը ունեցել է 100.000 բնակիչ:

Անին հայտնի է որպես «հազար ու մի եկեղեցիների քաղաք», որոնցից առավել հայտնի էր կաթողիկոսանիստ Մայր տաճարը։Մայր Տաճարը, որը Անիի խորհրդանիշն է, գտնվում է Աշոտաշեն և Սմբատաշեն պարիսպների միջև: Կառուցվել է  989-1001թթ., սկսվել է Սմբատ II թագավորի և Խաչիկ Ա.Արշարունի կաթողիկոսի օրոք, ավարտվել Գագիկ I-ի կնոջ` Կատրանիդե թագուհու հովանավորությամբ: Կառուցել է Տրդատ ճարտարապետը: Սմբատը Տրդատին հանձնեց իր եկեղեցու շինությունը, բայց հենց սկզբում էլ մահացավ: Գործի գլուխ կանգնեց նրա հաջորդի` Գագիկ Շահանշահի կինը` Կատրանիդե թագուհին: Տաճարը նվիրված է Սբ.Աստվածածնին, ավելի մեծ է, քան Էջմիածնի տաճարը: Կառուցված է դեղին, սև, կարմիր սրբատաշ տու‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ֆից, զարդարված է կիսասյուներով, կամարներով, որմնախորշերով, ունի երեք դուռ (կաթողիկոսի, թագավորի և ժողովրդի համար), ունեցել է մարդու հասակի արծաթե խաչ, այստեղ ձեռնադրվել են հայոց թագավորները և հայրապետները:

Միջնադարում այստեղով էին անցնում բազմաթիվ առևտրական ճանապարհներ։Քաղաքը առևտրական կապեր էր հաստատել շատ երկրների հետ, որոնց մեջ էին մտնում  Բյուզանդիան, Պարսկաստանը, Չինաստանը, արաբական երկրները, Հարավային Ռուսաստանը, Միջին Ասիայի այլ երկրները : Սակայն ամեն ինչ փոխվեց երբ Գագիկ առաջինը մահացավ, և նրա երկու որդիներտ սկսեցին պայքարել գահի համար։ Ներիքին կռիվների պատճառով Բագրատունյաց թագավորությունը թուլացել էր։ 1043–44 թվականներին բյուզանդական զորքերը պաշարել են Անին, սակայն հանդիպեցին հայկական զորքերի դիմադրությանը, և Անին մնաց անառիկ: Բյուզանդացիները կարողացան նվաճել քաղաքը 1045 թվականին, իսկ 1064 թվականին Անին գրավեցին սելջուկյան թուրքերը: 1072–1199 թվականներին քաղաքը գտնվում էր Շադդադյան ամիրայության տիրապետության տակ (ընդմիջումներով), և կորցրեց արհեստների ու առևտրի կենտրոնի նշանակությունը: 1119 թվականին Անին ազատագրել են Զաքարյանները։ 1236 թվականին Անին նորից գրավվել էր, այս անգամ մոնղոլների կողմից: Անիի բնակչության կողմից եղել էին ապստամբություններ, բայց բոլոր անգամներն էլ ճնշվել են։1878 թվականին Անին անցավ Ռուսաստանին, բայց 1920 թվականին հանձնվեց Թուրքիային:

XIV դարում երբեմնի շքեղ մայրաքաղաքի փոխարեն մնացել էր մի անշուք բնակավայր:

Escape from the canyon

1  Comprehension

 1. Aron Ralston went hiking in the desert near his home in America.(False)
 2. He climbed to the bottom of a canyon and couldn’t get back out.(False)
 3. He didn’t call for help because he knew nobody would hear him.(True)
 4. He didn’t tell his family where he was going.(True)
 5. He couldn’t get out of the canyon because his arm was trapped.(True)
 6. He soon realised he would have to cut off his arm, but he was afraid.(False)
 7. At one point he was sure he was going to die.(True)
 8. He eventually realised he could get out if he broke his own arm.(True)
 9. Once he had got out of the canyon, his problems were over.(False)
 10. Aron Ralston gave up hiking after his experience in the canyon.(False)

2  Vocabulary quiz

 1. canyon is a steep valley.
 2. brainwave is a good idea.
 3. remote place is far from other places.
 4. Magnificent means very beautiful and impressive.
 5. nighmare is a bad experience.
 6. If something is appalling, it is  very bad.
 7. If someone is passionate about something, they have strong positive feelings about it.
 8. Terrain refers to the physical features of land.

3  Vocabulary in other contexts

 1. They had a lucky escape when a huge boulder rolled down the hill and nearly hit their car.
 2. On flat terrain, cycling is easy. Hills, of course, are more challenging.
 3. We visited a remote village, two-hours’ drive from the nearest town.
 4. The weather was appalling– cold and wet with high winds.
 5. My brother is passionate about mountain biking. He rides every day.
 6. The journey home was a nightmare. Our plane was delayed and we lost our luggage.
 7. The royal palace is absolutely magnificent. You really should go and see it.
 8. We had no idea what to do, and then Janet had a brainwave .

Word list

An article

Do you know that planes are the safest kind of transport? Research found that flying was the safest mode of transport with just 0.07 deaths per one billion passenger miles. There are some precautions to follow.
The most important rule is to be careful and follow all the instructions given by the cabin crew. Always fasten your seatbelt. Don’t use phones or any kind of technological stuff. Don’t panic, in case of a crash .
If you are in an accident you have about 90 seconds to leave, then the fire will take the plane.
Be careful, and care about your safety first.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑