Design a site like this with WordPress.com
Get started

Past modals

4B

a

 1. Ben must have read my email.I sent it yesterday.
 2. Holly’s crying.She might have had an argument with her boyfriend.
 3. Sam and Ginny can’t have got lost. They had map.
 4. You can’t have seen Ellie yesterday .She was in bed with flu.
 5. John might not have heard you .You know he’s a bit deaf.
 6. Lucy must have bought a new car .I saw her driving a Mercedes!
 7. Alex can’t have been very ill .He was only off for one day.
 8. They didn’t come to our party.They might not have receive the invitation.

b

 1. You should have learnt some French before you went.
 2. You should have saved it on your mobile phone .
 3. He shouldn’t have gone by car .The train is much faster .
 4. You shouldn’t have invited her .She’s always like that.
 5. You shouldn’t have bought so many shoes.Do you need three pairs?
 6. I know.I should have gone to bed earlier.

Պատերազմներ

Հին ու Նոր

Հին։ Մագնեսիայի ճակատամարտ։Ճակատամարտը տեղի է ունեցել Սելևկյան թագավորության և հռոմեացիների միջև ,Մագնեսիա քաղաքի շրջակայքում , մ.թ.ա.190 թվականին։

Հռոմը հաղթելով հնարավորություն ստացավ տարածել իր ազդեցությունը Փոքր Ասիայում ։ Իսկ Սելևկյանների պարտության հետևանքով, իրենց անկախ հայտարարեցին Արտաշես Ա-ն Մեծ Հայքում և Զարեհը, Ծոփքի թագավորությունում։

Ապպիանոսն ու Լիվիոսը գրում են, որ հռոմեացիների զորքում կար 30 հազար ռազմիկ, իսկ սելևկյանների զորքում՝ 70 հազար:Սակայն հակառակորդները չէին կարող թվական նման տարբերություն ունենալ, և երկու կողմն էլ ունեցել են մոտ 50 հազար զինվոր: Պատմիչները թվական նման անհավասարություն են հաղորդում պարզապես փառաբանելու համար Հռոմին և ընդգծելու հռոմեացիների ուժն ու անպարտելիությունը:

Նոր։ Կորեական պատերազմ։Պատերազմը իրենից ներկայացնում էր կոնֆլիկտ Հարավային և Հյուսիսային Կորեաների միջև,որը տևել է 1950 թվականի հունիսի 25-ից 1953 թվականի հուլիսի 27-ը ։Սակայն պատերազմի պաշտոնական ավարտը դեռևս հայտարարված չէ։

Սառը պատերազմի ժամանակներից այս կոնֆլիկտը հաճախ որակվում էր որպես ԱՄՆ-ի, իր դաշնակիցների և Չինական Ժողիվրդական Հանրապետության ու ԽՍՀՄ-ի միջև պատերազմի հետևանք։ Հյուսիսային կոալիցիայի մեջ էին մտնում Հյուսիսային Կորեան և իր զինված զորքերը, չինական բանակը (քանի որ պաշտոնապես համարվում էր, որ Չինական Ժողովրդական Հանրապետությունը կոնֆլիկտին չէր մասնակցում, չինական կանոնավոր զորքերը կազմում էին այսպես կոչված «Չինական ազգային կամավորներ»միությունը), ԽՍՀՄ-ը, որը նույնպես պաշտոնապես չէր մասնակցում պատերազմին, բայց մեծամասամբ իր վրա էր վերցրել դրա ֆինանսավորումը, ինչպես նաև չինական զորքերի մատակարարումը։

Ռազմական մեծաթիվ խորհրդատուներ և մասնագետներ Հյուսիսային Կորեայից հետ էին կանչվել մինչ պատերազմի սկսվելը, իսկ պատերազմի ժամանակ նորից մեկնել էին ետ՝ որպես Խորհրդային Միության հեռագրության կոմիտեի անդամներ։ Հարավից պատերազմին մասնակցություն են ունեցել Հարավային Կորեան, Մեծ Բրիտանիան և ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերը։

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑